Notatka prawna

Korzystając z witryny internetowej firmy brightONE zgadzasz się na następujące warunki korzystania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich przestrzeganie prosimy o zaprzestanie dalszego przeglądania zawartości.

Niniejsze strony jak również dobór oraz układ treści na każdej pojedynczej stronie, zbioru stron, danych i innych materiałów dostępnych za pomocą witryny są w pełni własnością brightONE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dopuszczalne jest przechowywanie na Państwa komputerze stron pobranych od brightONE i ich drukowanie ewentualne drukowanie jedynie do celów prywatnych i niezarobkowych. Dopuszczalne jest wykorzystywanie i dystrybucja mniej znaczących elementów aby zapewnić bezpośrednie linkowanie przez te strony lub linkowanie przez internetowe usługi katalogujące. Kopiowanie, reprodukcja, tłumaczenie, adaptacja, wprowadzanie dowolnych zmian,  dystrybucja lub przechowywanie stron brightONE w dowolnej formie w celach innych niż wymienione powyżej są bez wcześniejszej pisemnej zgody brightONE zabronione.

Witryna firmy brightONE jest dostarczona w postaci jak przedstawiono i bez żadnych gwarancji pośrednich lub bezpośrednich w stosunku do poprawności, dokładności, niezawodności lub dostępności tych stron. brightONE nie może zagwarantować że witryna lub serwer za pomocą których jest dostępna jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych czynników. brightONE zachowuje prawo do przeglądu lub cofnięcia dostępu do nich w dowolnym czasie. brightONE nie ponosi odpowiedzialności za materiały utworzone lub opublikowane przez strony trzecie co do których brightONE posiada odnośniki na swojej witrynie.

W żadnych okolicznościach, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, brightONE, żaden z jej dyrektorów, funkcjonariuszy lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody szczególne, przypadkowe lub wtórne, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z ich witryny.

brightONE, jej znak firmowy oraz nazwy produktów są znakami handlowymi używanymi na podstawie licencji GIP Development SARL. Pobierając dowolną informację lub materiał z niniejszego serwisu potwierdzasz, że nie skopiujesz, nie usuniesz lub w inny sposób nie spowodujesz nieczytelności informacji o prawach kopiowania, ostrzeżeń lub opisów zawartych w którejkolwiek z tych informacji lub materiałów.

Wszelkie spory związane z użycie powyższych stron będą rozstrzygane przez są właściwy dla siedziby firmy brightONE i w zgodzie z prawem obowiązującym w kraju, w którym zlokalizowana jest siedziba firmy.

brightONE zachowuje prawo do zmiany powyższej informacji prawnej. Obowiązek zapoznania się z aktualną wersją powyższej informacji leży po stronie użytkownika serwisu.

Immobilienscout 24
Klaster IT
Genesys
jacada
Artificial Solutions
legodo
Altera
Atedos
TTTech
Centigrade