Oświadczenie o Ochronie Prywatności

brightONE przetwarza Państwa dane osobowe w zgodzie z EC Data Protection Directive 95/46/EC oraz narodowymi przepisami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

brightONE może gromadzić dane osobowe, dobrowolnie wprowadzone podczas korzystania z witryny internetowej firmy. Używając witryny lub wprowadzając dane osobowe zgadzacie się Państwo do przetwarzania danych osobowych w sposób określony w dalszej części oświadczenia.

brightONE zawsze powiadamia użytkowników o fakcie gromadzenia danych osobowych na swojej witrynie.

Dane osobowe gromadzone na witrynie składają się z danych ogólnych służących do kontaktu i informacji osobistej takich jak nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, telefon, organizację subskrybenta, informację o prośbach o kontakt, informacje wymagane do celów rekrutacji, zarządzania personelem jak również informacje potrzebne to zarządzania witryną oraz dostarczania usług.

Cel przetwarzania

Dane osobowe zgromadzone za pomocą witryny przetwarzane są do następujących celów:

  • zarządzanie i komunikacja z klientami, inwestorami i mediami.
  • obsługa zleceń kontaktu i subskrypcji na kursy
  • dostarczanie informacji marketingowych
  • rekrutacja i zarządzanie personelem
  • obsługa innych zagadnień związanych z zarządzaniem i rozbudową witryny oraz serwisów w niej zawartych

Informacje osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to prawnie dopuszczone do powyższych celów.

Przenoszenie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przeniesione w obrębie grupy brightONE. Autoryzowani zewnętrzni dostawcy usług w przypadku wystąpienia potrzeby biznesowej mogą zostać poproszeni przez brightONE do przetworzenia zgromadzonych danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przeniesione do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiej Unii Ekonomicznej. Przeniesienie takie jest przeprowadzane w zgodzie z Dyrektywą o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych. Podstawą do dokonania transferów są klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przesyłając własne dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie, gromadzenie i przetwarzanie tych danych. brightONE podejmie wszelkie niezbędne czynności potrzebne do zapewnienia poufności i zgodności z poniższą polityką. brightONE zachowuje prawo do przeniesienia danych gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub organy. brightONE może dostarczać zbiorcze statystyki o swoich klientach, sprzedaży, partnerach i innych informacji związanych z witryną renomowanym podmiotom zewnętrznym, jednakże statystyki te nie będą zawierały danych osobowych.
 
Prawa użytkowników serwisu

Użytkownik serwisu zachowuje prawo do informacji o rodzaju przechowywanych danych na jego temat. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych przechowywanych przez brightONE. Na każde żądanie użytkownika brightONE zobowiązuje się do poprawienia lub usunięcia danych osobowych które są niekompletne lub nieaktualne.

Użytkownik serwisu zachowuje prawo do wycofania prawa do przetwarzania jego danych osobowych, jednakże nie będziemy mogli zagwarantować użytkownikowi dostępu do usług lub informacji, które wymagają przetwarzania przetwarzania jego danych osobowych.

Adresy IP, cookies i inne narzędzia

brightONE może zbierać dane dotyczące komputera użytkownika włącznie z numerem IP, systemem operacyjnym oraz używanej przeglądarki stron www na potrzeby administracyjne. Stanowią one dane statystyczne o użytkownikach witryny wykonywanych przez nich operacjach nie dając jednocześnie możliwości osobistej identyfikacji użytkownika.

Dla tych samych celów brightONE zastrzega sobie prawo do zbierania informacji o użyciu witryny brightONE przez użytkowników stosując mechanizm plików cookie, które są przechowywane na nośniku po stronie użytkownika. Pliki te zawierają informacje które są przesyłane do komputera użytkownika. Pomagają nam one ciągle ulepszać naszą witrynę oraz dostarczać bardziej spersonalizowane usługi. W szczególności umożliwiają nam one:

  • Określić wielkość grupy odbiorców i schemat wykorzystania
  • Przechowywać informacje o preferencjach użytkowników i tym samym optymalizować nasz serwis do potrzeb użytkowników
  • Przyspieszenia wyszukiwania informacji
  • Rozpoznawania użytkowników przy ponownych odwiedzinach serwisu

Użytkownik może odmówić przyjmowania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki stron www. Jednakże ustawienia takie mogą uniemożliwić dostęp do niektórych jej części. W przypadku, gdy użytkownik pozostawi ustawienia dotyczące przyjmowania plików cookies w swojej przeglądarce system firmy brightONE będzie wysyłał takie pliki podczas operacji logowania się do witryny firmy.

Google Analytics

Witryna firmy brightONE korzysta z usług Google Analytics dostarczanego przez firmę Google Inc. (zwanej w dalszej części "Google"). Informacja wygenerowania przez mechanizm plików cookie dotycząca użycia witryny przez użytkownika (z adresem IP jego komputera) będzie przesłania i przechowywana na serwerach firmy Google na terenie Stanów Zjednoczonych.

Google użyje tych informacji do celów szacunkowych dotyczących użycia witryny firmy brightONE przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach z przeznaczeniem dla administratorów witryny oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnościami na witrynie i wykorzystaniem internetu. Google może również przenosić te dane do podmiotów trzecich jeśli jest to wymagane prawnie lub w celach przetworzenie w imieniu firmy Google.

Google zobowiązuje się nie wiązać danych o adresie IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Użytkownik ma prawo do odmowy użycia plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce stron www, jednakże prosimy mieć na uwadze, iż może to spowodować niepełny dostęp do witryny firmy brightONE. Korzystając z witryny firmy brightONE użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w celach określonych powyżej.


Informacje dodatkowe i kontakt z brightONE

W przypadku gdy użytkownik posiada jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub jeśli użytkownik wyraża zainteresowanie w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane prosimy o bezpośredni kontakt z firmą brightONE.

Zmiany Oświadczenia o Ochronie Prywatności

brightONE zachowuje prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia w dowolnym czasie oraz załączonego opisu pliku. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszego Oświadczenia pod kątem wprowadzonych zmian.

Immobilienscout 24
Klaster IT
Genesys
jacada
Artificial Solutions
legodo
Altera
Atedos
TTTech
Centigrade