Zarządzanie Cyklem Życia

W brightONE analizujemy produkty, które są już na rynku, ale wciąż wymagają wsparcia oraz dalszego rozwoju. Dzięki temu Twoi eksperci mogą się skupić nad rozwojem nowych produktów i technologii. 

Połączenie wielu lat doświadczenia w rozwoju nowych urządzeń oraz wiele referencji dotyczących re-projektowania oraz ciągłego wspierania produktów, które odniosły sukces na rynku są solidną podstawą sukcesu brightONE w Usłudze Zarządzania Cyklem Życia.

Nasze typowe usługi obejmują:

  • Analiżę zgłoszenia zmiany (change request)
  • Przygotowanie alternatywnych rozwiązań do dalszego podjęcia decyzji
  • Implementację zgłoszenia zmiany od specyfikacji wymagań do testów integracyjnych
  • Doskonalenie używanych narzędzi i procesów
  • Tworzenie dokumentacji, zarządzanie danymi oraz zarządzanie konfiguracją
  • 10-15 letnie wsparcie z możliwością zwiększania i zmniejszania liczebności zespołu

Osoba kontaktowa

Sławomir Kukurenda
Business Developer
Immobilienscout 24
Klaster IT
Genesys
jacada
Artificial Solutions
legodo
Altera
Atedos
TTTech
Centigrade