Functional Safety Management

Wszędzie tam, gdzie wadliwy produkt może pośrednio bądź bezpośrednio zagrażać ludzkiemu zdrowiu i życiu, muszą być spełnione szczególnie rygorystyczne kryteria.

Metody Functional Safety Engineering stosowane przez brightONE pomagają zapewnić spełnienie tych kryteriów oraz umożliwiają certyfikację przez odpowiednie organy.

Functional Safety Engineering

Jeżeli jakiś krytyczny (z punktu widzenia bezpieczeństwa) błąd produktu spowodował znaczne szkody, to producent oraz operator są zobligowani do dostarczenie odpowiednim organom ścigania dowodów na to, że produkt był rozwijany zgodnie ze sztuką, technicznymi wymaganiami oraz stosownymi normami i standardami bezpieczeństwa.

Niezależnie od tego, czy rozwój produktów krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa jest już Twoją domeną, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę brightONE oferuje Ci kompleksowe i dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb usługi konsultacyjne w obszarze bezpieczeństwa. Oferujemy wsparcie analizy wymagań bezpieczeństwa, rozwoju zaistniałej architektury, jak również optymalnej implementacji funkcji, które są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. brightONE będzie Ci towarzyszył podczas procesu Audytów Bezpieczeństwa oraz pomoże Ci uzyskać równowagę pomiędzy kosztami wytwarzania Twojego produktu a kosztami utrzymania zgodności z normami i standardami bezpieczeństwa.

brightONE może Cię wspierać oraz udzielać konsultacji nie tylko w spełnianiu przepisów wynikających z normy IEC 61508, ale także w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa specyficznych dla poszczególnych branży:

  • ISO 26262 dotycząca pojazdów drogowych
  • EN 50128 dotyczących aplikacji dla kolei
  • IEC 62304 odnosząca się do oprogramowania urządzeń medycznych
  • IEC 62061 dotycząca bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych
  • DO-178B mająca zastosowanie w lotnictwie

 

 

Osoba kontaktowa

Radosław Borek
Senior Business Developer
Immobilienscout 24
Klaster IT
Genesys
jacada
Artificial Solutions
legodo
Altera
Atedos
TTTech
Centigrade